Vissen zijn van nature heel gezonde dieren. Indien men ze op een soortgerichte, diervriendelijke wijze behandeld en ze gezond worden gevoed en verzorgd, worden ze zelden ziek.

Tegenwoordig vallen de meeste ziektes goed te behandelen met medicijnen uit de aquariumwinkel. Toch is het belangrijk ziektes proberen te voorkomen. Aandacht vestigen aan enkele voorzorgsmaatregelen kan hierbij al veel helpen.

 • Zorg voor een gevarieerde voeding
 • Controleer nieuwe vissen op ziektes vooralleer ze in het aquarium te brengen
 • Probeer de vissen zo weinig mogelijk stress te bezorgen
  (stress is fataal voor hun immuunsysteem)
 • Zorg ervoor dat wanneer u het water terug aanvult met water, dat het nieuwe water van dezelfde temperatuur is als het water in de bak. bij temperatuurschommelingen krijgen de vissen stress.
 • Controleer de vissen dagelijks op ziekten en abnormaal gedrag.
  Grijp zo snel mogelijk in, indien er zich een ziekte voordoet.

Een ziekte herkennen

Hoe sneller men de ziekte kan herkennen, hoe vlugger men deze kan behandelen en dus hoe meer kans de vis dus heeft om te genezen en er terug bovenop te komen. Daarom is dagelijkse observatie van de vissen noodzakelijk. Bij de observatie moet gelet worden op volgende zaken:

 • Het gedrag van de vis (schuurt hij tegen decoratie, trekt hij zich terug)
 • Hongerigheid (komt de vis op eten af of verstopt hij zich en gaat hij in hongerstaking)
 • Kleuren (heeft de vis mooie kleuren, of is hij helemaal bleek of donker)
 • verwondingen (zijn er verwondingen te zien op de huid)
 • huidziekten (is de huid normaal, geen witte stippen zichtbaar, infecties of schimmels)
 • ademhaling (ademt de vis erg snel of ademt hij normaal)
 • uitwerpselen (zijn de uitwerpselen bruin, vast en draadvormig, of wit en slijmerig)
 • schubben (staat de schubben van de vis normaal, of staan ze open)
 • ogen (zijn de ogen van de vis helder, of zijn ze troebel of steken ze uit)

Veel voorkomende ziektebeelden door fouten van de eigenaar

 • Witte stip
  De vis heeft over het hele lichaam kleine witte stipjes op de huid.
  De vis kwam waarschijnelijk in aanraking met te koud water tijdens een waterverversing.
  Zorg dat u altijd met water ververst van gelijke temperatuur als die in het aquarium.
  Voor deze bekende ziekte bestaan er goede medicijnen, ook een zoutbehandeling en temperatuursverhoging (zie verder) kunnen worden toegepast omdat het een huidziekte betreft.
 • Darminfectie
  De vis heeft een witachtige, slijmerige ontlasting.
  Diepvriesvoer werd niet correct ontdooit,
  Zoeken naar andere kenmerken en het juiste ziektebeeld vaststellen.

Ziekten behandelen

Het moeilijkste bij ziektes is om de juiste diagonse te stellen. Licht u goed in, of vraag raad aan een persoon die hiermee vertrouwt is. Voor de meeste ziektes zijn er goedwerkende producten verkrijgbaar bij de dierenspeciaalzaak.
Als er slechts één vis ziek is en de ziekte is niet besmetelijk, probeer dan altijd om deze vis apart te behandelen. Medicijnen zijn niet onschadelijk voor planten en gezonde vissen. Voor sommige soorten ziektes is er een algemene behandeling die de ziekte kan verminderen.


Zoutbad - Temperatuursverhoging

Bij de meeste huidziektes mag men de vis een zoutbad geven (natriumvrij keukenzout gebruiken en correcte hoeveelheid per liter toedienen) en de temperatuur enkele graden omhoog drijven. Sommige ziektekiemen kunnen hier niet goed tegen.

Indien een vis niet meer te behandelen valt en geen enkele kans meer heeft op overleven, moet hij op humane wijze uit zijn leiden verlost worden.

 


 

 

 

Tim De Meyer

© tropische-siervissen.50webs.com